Belservice individueel vervoer

Vanaf 14 maart a.s. kunnen alle medewerkers die gebruik maken van het individueel vervoer gebruik maken van een belservice.

Lees meer...

De Meewerkers / AssemblyPartner

Dordrecht, 1 november 2016 – De Meewerkers heeft vandaag met arbeidsontwikkelingsbedrijf Drechtwerk een overeenkomst gesloten voor de overname van het elektronica-assemblagebedrijf AssemblyPartner in Dordrecht. Met de overname wil De Meewerkers de sociale werkgelegenheid in het bedrijf garanderen en tegelijk een netwerk starten van samenwerkende sociale werkvoorzieningen die actief zijn in de maakindustrie. In de vandaag gesloten overeenkomst is ook vastgelegd dat Drechtwerk zorgt voor detachering en begeleiding van de medewerkers.

Lees meer...

Bellissimo onderdeel van het Da Vinci College

Vanaf 1 januari 2017 maakt Grand Café Bellissimo, gevestigd op het Leerpark, officieel onderdeel uit van het Da Vinci College. De overname is een logisch gevolg van ontwikkelingen die bij zowel het Da Vinci College als bij Drechtwerk. Nu het contract is ondertekend kunnen beide partijen verdere plannen maken voor de toekomst.

Lees meer...

VSO op excursie bij DSA

VSO De Rank was op 30 juni jl. op bezoek bij DrechtstedenActief. Eén van de leerlingen, Henri, loopt iedere donderdag stage bij DrechtstedenActief en daarom was de gehele klas uitgenodigd om een keer op excursie te komen bij DrechtstedenActief.

Lees meer...

FrisFacilitair - “Best Presterende Werkgever”

FrisFacilitair is een Social Joint Venture in eigendom van ACI-groep en Drechtwerk. Het bedrijf biedt in de Drechtsteden en omgeving een breed pakket aan facilitaire diensten bij gemeenten en bedrijfsleven. FrisFacilitair biedt als sociaal betrokken onderneming vanuit haar missie mensen iedere dag een schone woon- en werkomgeving .Dit geldt voor de klanten, maar ook voor de medewerkers. FrisFacilitair staat voor “Iedere dag een schone start”.

Lees meer...

Ontwikkelingen binnen FrisFacilitair

Sinds 1 januari 2016 is FrisFacilitair gezamenlijk eigendom van Drechtwerk en de ACI-Groep. Samen vormen zij een Social Joint Venture, met als belangrijkste doelstelling: het realiseren van meer werkzekerheid voor mensen met een beperking.

Lees meer...

Nieuw onderkomen voor DWGroen

Alles ruikt naar verse verf en overal zijn nog mensen bezig de laatste puntjes op de i te zetten in het nieuwe onderkomen van DWGroen aan de Pieter Zeemanweg in Dordrecht.

Lees meer...

Missie DrechtstedenActief

Bij een nieuw bedrijf hoort ook een nieuwe missie:

Lees meer...

Drechtwerk en ACI samen Social Joint Venture FrisFacilitair

Per 1 januari 2016 is FrisFacilitair gezamenlijk eigendom van Drechtwerk en de ACI-Groep. Zij vormen daarmee samen een Social Joint Venture. Dat is een bedrijf dat eigendom is van meerdere partijen en een belangrijke sociale doelstelling heeft. In dit geval het bieden van werk aan mensen met een beperking.

Lees meer...

11 december a.s. Open dag DrechtStedenActief

Het Leerbedrijf van Drechtwerk biedt al jaren een werkplek aan zo’n 600 medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet is er het e.e.a. veranderd binnen onze organisatie en is het Leerbedrijf omgevormd naar een Participatiebedrijf met de naam DrechtStedenActief.

Lees meer...

Samenwerkingsovereenkomst getekend

De gemeenten Barendrecht en Ridderkerk zijn, mede in het licht van de participatiewet, actief nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen om zoveel mogelijk mensen die nog niet werken, of met ondersteuning aan het werk zijn, te helpen met werken of participeren.

Lees meer...

Opvolger Joop Hylkema

De selectiecommissie, bestaande uit afgevaardigden vanuit het Dagelijks Bestuur, de Raad van Commissarissen , de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en Drechtwerk, heeft de selectieprocedure rondom het aantrekken van een opvolger in de functie van algemeen directeur afgerond en de Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven.

Lees meer...

Hoe werkt de participatiewet

De Participatiewet wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. De bedoeling van de nieuwe wet is om ervoor te zorgen dat er meer mensen met een beperking weer aan het werk kunnen. En ook dat mensen die dat kunnen meer in de normale bedrijven opgenomen worden. Door de nieuwe participatiewet stromen er geen nieuwe medewerkers meer in de WSW.

Lees meer...

FrisFacilitair in het nieuws!

'Ik kan best veel en wil dat graag laten zien'

Lees meer...

FrisFacilitair genomineerd voor beste Werkgevers 2014!

Klik voor de nieuwsbrief van FrisFacilitair op onderstaande link.

Lees meer...

Chocolaterie Smet en Drechtwerk Leerbedrijf sluiten overeenkomst

Op 26 mei zetten Chocolaterie Smet en Drechtwerk Leerbedrijf hun handtekening onder een overeenkomst voor het verwerken van 250.000 kg hagelslag per jaar.

Lees meer...

250 jaar werkervaring in het Leerbedrijf!

Dinsdagochtend hebben we de jubilarissen van het Leerbedrijf die 12,5 jaar in dienst zijn van Drechtwerk in het zonnetje gezet.

Lees meer...

Het certificaat is binnen!!

Een jaar geleden zijn we binnen het Leerbedrijf een traject ingegaan om het FSSC 22000 certificaat te behalen. De letters staan voor Food Safety System Certification. Hiermee zijn we niet alleen gecertificeerd voor het voedselveiligheid systeem maar ook het kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op de ISO 22000 standaard is hiermee geborgd. Een systeem waarmee we gesteld staan voor de toekomst en dat voldoet aan de strenge hygiëne-eisen zodat de consument er op kan vertrouwen dat het product dat hij koopt veilig geconsumeerd kan worden.

Lees meer...

Wettelijk keurmerk

Via de link onderaan dit bericht zie je het EEG-teken of ook wel e-teken genoemd.

Lees meer...

Hoog bezoek bij AssemblyPartner

Op 11 april heeft AssemblyPartner hoog bezoek mogen ontvangen. AssemblyPartner is lid van het FHI (Technologie branche organisatie). Het FHI nodigt met enige regelmaat Tweede Kamerleden uit om op bezoek te gaan bij bedrijven.

Lees meer...

Nieuwe website SamenSpraak

Drechtwerk en de GRD zijn druk bezig met het reorganiseren van de werkzaamheden. Nou komt er bij zo’n verandering een hoop kijken en is er bijna elke dag wel wat nieuws te melden!

Lees meer...

Sociale Dienst en Drechtwerk Personeel werken samen

Eén aanspreekpunt voor werkgevers in de Drechtsteden. Drechtwerk Personeel en Baanbrekend Drechtsteden werken samen aan de vormgeving van één centraal aanspreekpunt voor werkgevers in de Drechtsteden voor medewerkers die moeilijk zelfstandig aan het werk kunnen komen. Hiervoor wordt Drechtwerk Personeel ondergebracht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Vanaf maart 2013 werken de twee organisatieonderdelen gezamenlijk vanuit het kantoor aan de Spuiboulevard 298 in Dordrecht.

Lees meer...

45 diploma’s uitgereikt!!!

Woensdagmiddag 26 februari jl. om 13.30 uur: een vol restaurant met 45 medewerkers die geslaagd zijn voor het AKA-diploma.

Lees meer...

Ontwikkelingen toekomst Drechtwerk

Aan alle medewerkers van Drechtwerk, Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen te melden over de toekomst van Drechtwerk. Er komt een nieuwe wet: de Participatiewet. De bedoeling van de nieuwe wet is om ervoor te zorgen dat er meer mensen met een beperking weer aan het werk kunnen. En ook dat mensen die dat kunnen meer in de normale bedrijven opgenomen worden.

Lees meer...

Onverwacht bezoek Voedsel- en Warenautoriteit

Vandaag, 5 februari, stond bij de productiekeuken van DrechtwerkDiversiteit (locatie Kamerlingh Onnesweg) de Voedsel- en Warenautoriteit onaangekondigd op de stoep.

Lees meer...

Stakingsdag 11 februari a.s.

De FNV heeft 11 februari a.s. uitgeroepen tot een officiële stakingsdag.

Lees meer...

Jubileumviering

Bij Drechtwerk wordt ieder jubileum gevierd volgens de jubileumnota:

Lees meer...

Werktijdenregeling 2014

DRECHTWERK-REGELING

Lees meer...

Bijeenkomst AbvaKabo FNV

Om u te informeren m.b.t. de staking op 11 februari a.s. organiseert de vakbond AbvaKabo FNV op maandag 3 februari 2014 een kantinebijeenkomst.

Lees meer...

Inroosteren ADV bij meer dan 1/2 jaarsaldo oud verlof

Net als in voorgaande jaren geldt ook in 2014 de regel dat voor medewerkers die een fors tegoed aan oude verlofuren hebben, de ADV (roostervrije tijd) elke week of 1 keer per 2 weken wordt ingeroosterd.

Lees meer...

Inspireren en vergaderen

Vergaderen, brainstormen, ontmoeten, inspireren en Eten & Drinken op een creatieve broedplaats voor Innovatie & Duurzaamheid en tegelijk een uitstekend voorbeeld van de Participatiesamenleving. En dat allemaal op het Leerpark in Dordrecht.

Lees meer...

Inspectie Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Woensdag 15 januari stond er ’s ochtends een inspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voor de deur voor een onaangekondigde inspectie.

Lees meer...

Instructie Word, Excel of Outlook

Via dit blog willen wij onder de aandacht brengen dat één van onze medewerkers op het Serviceplein instructie geeft aan medewerkers van Drechtwerk. Het gaat om instructie in Word of in Excel, welke naar behoefte uitgebreid kan worden met Outlook.

Lees meer...

Verzuimcijfers december

Bijgaand treffen jullie de verzuimcijfers van december 2013 en 2013 in zijn totaliteit aan. We hebben 2013 afgerond met een verzuimcijfers van 13,77%. T.o.v. van 2012 een stijging van 1,28%!

Lees meer...

Leidinggevenden zelf verantwoordelijk

Drechtwerk heeft de nodige medewerkers in dienst met een tijdelijk contract. Al weer een jaar loopt verlenging of beëindiging hiervan via Emplaza. Twee maanden voordat het contract afloopt, kan de betreffende leidinggevende middels een signaal in Emplaza aangeven welke actie gewenst is. In de praktijk kwam het regelmatig voor, dat niet tijdig op de signalering werd gereageerd. P&O-beheer kwam dan in actie om te voorkomen dat er automatisch werd verlengd of een contract voor onbepaalde tijd werd aangegaan. Dit is echter niet de bedoeling van Emplaza.

Lees meer...

‘Spreekuur’ Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

Discriminatie, pesten, agressie/intimidatie en seksuele intimidatie zijn ongewenste omgangsvormen. Als je hier op het werk mee te maken krijgt, kan dat heel vervelend zijn en kun je daar last van krijgen. Het kan helpen om er bijvoorbeeld met je leidinggevende of thuis over te praten. Omdat de directie van Drechtwerk het belangrijk vindt dat problemen op dit gebied opgelost worden, kun je met je verhaal naar één van de vertrouwenspersoon gaan; wie dat zijn, lees je op de publicatieborden.

Lees meer...

Opvolger Marco Wilke

Het bestuur van Drechtwerk is bezig met het werven van een nieuwe algemeen directeur. Omdat niet verwacht wordt dat er een kandidaat gevonden en beschikbaar is voor 1 januari, is er ook gezocht naar iemand die tijdelijk de rol van algemeen directeur kan innemen.

Lees meer...

VCA examen

Als er iets (bijna) mis gaat, weet iedereen achteraf precies te vertellen wat er anders had moeten gebeuren.

Lees meer...

Decemberdrukte

December – maar ook januari zijn altijd drukke maanden op de personeelsadministratie.

Lees meer...

Parkeren van auto’s

In november heeft een bericht op het blog gestaan over het parkeren van auto’s op het parkeerterrein.

Lees meer...

Serviceplein is niet bereikbaar rond de Kerstdagen en ‘Oud en Nieuw’

Tijdens de laatste week van dit jaar en de eerste week van het nieuwe jaar zal het Serviceplein niet bereikbaar zijn.

Lees meer...

Migratie T-Mobile i.v.m. nieuw contract per 1 januari a.s.

Een aantal weken geleden heeft Drechtwerk de nieuwe raamovereenkomst Mobiele communicatiediensten SW-bedrijven en Gelieerde organisaties met T-Mobile Netherlands B.V. afgesloten. De nieuwe raamovereenkomst gaat in op 1 januari 2014.

Lees meer...

DrechtwerkDiversiteit

Vanaf 1 december a.s. wordt de dienstverlening ten behoeve van het eten en drinken aan de Kamerlingh Onnesweg overgenomen door DrechtwerkDiversiteit. Voorlopig worden er geen aanpassingen in het assortiment doorgevoerd. Ook zullen er per 1 december geen prijswijzigingen plaatsvinden. Toch veranderen er de nodige zaken.

Lees meer...

Op 19 december a.s. is het niet mogelijk om in Scala te lunchen

Collega’s, Zoals reeds eerder op het nieuwsblog gecommuniceerd wordt er op 19 december a.s. in de middag voor de medewerkers van het Leerbedrijf een Kerst High Sweet & Snack georganiseerd.

Lees meer...

5 december

Binnenkort komt Sint weer naar ons land. Hij zal op 5 december ook het Leerbedrijf van Drechtwerk en de Merwebolder bezoeken.

Lees meer...

Verzuimcijfers oktober 2013

De herfst is begonnen en heeft zich laten zien in onstuimig weer met veel regen en wind. Dit is ook terug te zien in ons verzuimcijfer van oktober met een percentage van 14,85%.

Lees meer...

Interne catering

Collega's, Een aantal van jullie heeft ongetwijfeld gemerkt dat de interne catering (KO-weg) in de afgelopen week niet loopt zoals dat zou moeten. De reden hierachter is dat de voorgenomen aanpassingen in de wijze waarop we de catering willen organiseren nog niet goed ingevuld kunnen worden. Met behulp van enige 'nood'maatregelen en met de inzet van onze medewerkers hopen we het ongerief tot een minimum te kunnen beperken.

Lees meer...

Website DrechtwerkDiversiteit

Met ingang van 1 november 2013 is de DrechtwerkDiversiteit site in de lucht!

Lees meer...

Vertrek

Waarde collega’s, Per 1 januari a.s. neem ik afscheid van Drechtwerk. Ik heb ruim 4 jaar als algemeen directeur van Drechtwerk leiding gegeven aan dit mooie, boeiende en ingewikkelde bedrijf. In voor vele medewerkers turbulente tijden. De sociale werkvoorziening, en dus ook Drechtwerk, stond en staat onder grote druk. De vele saneringen en reorganisaties in de afgelopen jaren waren daar een direct gevolg van.

Lees meer...

Felicitaties voor geslaagde horeca-assistenten

Een aantal medewerkers van Gastvrij hebben de opleiding tot horeca-assistent succesvol afgesloten.

Lees meer...

Verbouwing tot koelmagazijn in volle gang

Na wat voorbereidende werkzaamheden, zoals het ophangen van de koelunits, is op maandag 21 oktober concreet een aanvang gemaakt met de verbouwing van een deel van het magazijn tot koelmagazijn.

Lees meer...

Spaarverlof, CAO a la Carte en belastingvoordelen

Bij de volgende loonstrook is weer een bijlage opgenomen. Medewerkers worden daarin attent gemaakt op diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen waarvan ze gebruik kunnen maken. Het gaat om de volgende regelingen:

Lees meer...

Engelien Bijloo neemt afscheid van Drechtwerk

Na bijna 13,5-jarig dienstverband nemen wij afscheid van Engelien Bijloo. Wij willen haar bedanken voor haar inzet en haar veel sterkte toewensen. Engelien heeft ons gevraagd bijgaand bericht op de nieuwsblog te plaaten:

Lees meer...

Aanvullende info bedrijfssluiting kerstperiode

Op de bedrijfssluiting van Drechtwerk tijdens de kerstperiode zijn enkele uitzonderingen.

Lees meer...

Bonus bij succesvolle detachering geprolongeerd

In deze tijden van crisis en bezuinigingen, gaat DrechtwerkPersoneel door met het verstrekken van bonussen voor medewerkers die succesvol worden gedetacheerd.

Lees meer...

Groepsvervoer kerstvakantie

Van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 is Drechtwerk gesloten.

Lees meer...

Stem op WTH en steun AssemblyPartner

WTN vloerverwarming, een grote klant van AssemblyPartner, doet mee aan de verkiezing MVO Award Drechtsteden.

Lees meer...

Kerst 'High Sweet & Snack'

Kerst 'High Sweet & Snack' voor de medewerkers van het Leerbedrijf. De tijd staat niet stil! Voor je het weet zitten wij allemaal weer tussen de kerstversiering.

Lees meer...

Opvragen saldo verlof/ADV

Als je vragen hebt over je verlof- en/of ADV-saldo, kun je terecht bij je leidinggevende.

Lees meer...

In het zonnetje gezet

Vandaag hebben we Erwin Ziemer op de afdeling bij Sandra Makkreel in het zonnetje gezet. We deden dit niet zomaar.

Lees meer...

P&O-adviseurs naar de BV's en het Leerbedrijf

Per 1 oktober a.s. zullen de personeelsadviseurs, die nu werkzaam zijn vanuit de centrale P&O-organisatie, over gaan naar onze bedrijven.

Lees meer...

Eten zoals thuis maar dan anders

Vorige week hebben 10.000 huishoudens in de directe omgeving van Bellissimo een prachtige flyer van het Grand Café op de deurmat gevonden.

Lees meer...

Maandsessie verplaatst

De maandsessie van 26 september is verplaatst naar 3 oktober a.s.

Lees meer...

Gastvrij naar Diversiteit

Algemeen directeur, Marco Wilke, heeft de OR om advies gevraagd in verband met de (organisatorische) verplaatsing van Gastvrij naar DrechtwerkDiversiteit.

Lees meer...

Gebruik nieuw IOP-formulier

Hoe bevalt het werken met het nieuwe IOP formulier? Na een halfjaar zijn de ervaringen in het algemeen behoorlijk positief.

Lees meer...

Scala 3 in gebruik door externe groep

Scala 3, een deel van het bedrijsrestaurant, is woensdag 18 september niet beschikbaar voor de lunch.

Lees meer...

Maandborrel

Drechtwerk stopt met de Maandborrel elke derde donderdag van de maand.

Lees meer...

Vervoer Drechthopper

Voorlopig blijft het vervoer voor woon- werkverkeer verzorgt door de Drechthopper ongewijzigd.

Lees meer...Postadres

Postbus 528
3300 AM Dordrecht

Neem contact op