In 2012 vierde Drechtwerk haar 60-jarig bestaan. In de afgelopen jaren ontwikkelde Drechtwerk zich min of meer parallel aan de tijdgeest. In vogelvlucht door de geschiedenis van de Stichting ‘Hulp door Arbeid’ naar Drechtwerk anno 2012.

1952

Na de Tweede Wereldoorlog steeg de werkloosheid onder mindervalide arbeidskrachten snel. Het was noodzakelijk hiervoor voorzieningen te treffen. Hiervoor werden zogeheten ‘beschutte werkplaatsen en buitenobjecten’ opgericht. Ook in Dordrecht werd in 1952 een dergelijke werkplaats opgericht bij Stichting ‘Hulp door Arbeid’. Hier liggen de wortels van Drechtwerk. De werkplaats bood in het begin werk aan zes medewerkers. Pionier, initiator en directeur van de werkplaats was Dirk Jongeneel. Dirk Jongeneel heeft meer dan 30 jaar lang veel voor de sociale werkvoorziening in de Drechtsteden betekend.

1954

Vanwege de forse groei van het aantal werknemers (150) werd het pand aan de Hoge Nieuwstraat te krap en verhuisde de werkplaats medio 1954 naar de Edisonweg.

1956

Voornamelijk ten gevolge van de enorme groei van de werkplaats bleek het meer en meer gewenst de organisatie om te vormen tot een dienst van de gemeente Dordrecht. Zo werd met ingang van 1956 de taak van de vroegere stichting overgenomen door de nieuwe ingestelde gemeentelijke DSW: Dienst Sociale Werkvoorziening.

1970

De DSW groeide verder door naar 800 werknemers, wat wederom reden was om te verhuizen naar een nieuwe locatie. Vanaf 1970 is de DSW gevestigd aan de Kamerlingh Onnesweg op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II’.

1990

DSW gaat verder onder de naam Drechtwerk. De organisatie wordt buiten de gemeente Dordrecht geplaatst, waarbij tien andere gemeenten in de regio eveneens bestuurlijke zeggenschap krijgen. Die moeten er meteen rekening mee houden dat het Rijk exploitatietekorten niet langer aanvult; daarmee zijn de gemeenten financieel eindverantwoordelijk.

1998

Inwerkingtreding nieuwe Wet sociale werkvoorziening. Belangrijkste wijzigingen zijn: normalisering van de arbeidsverhoudingen (o.a. door eigen cao WSW), onafhankelijke indicatiestelling, uitbreiding plaatsingsmogelijkheden (o.a. door instrument ‘begeleid werken’).

2007

Drechtwerk is veranderd van een ambachtelijke werkplaats in een dynamisch zakelijk en industrieel centrum. Nu, meer dan 50 jaar na de oprichting, vinden bij Drechtwerk zo’n 1800 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt er een zinvolle dagtaak én een plek waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen.

2012

60-jarig bestaan van Drechtwerk. Dit jaar is de grootste hervorming van de wetgeving aangekondigd. Drechtwerk bereid zich dan ook voor op deze wijziging. Decentralisatie & verzelfstandiging van de werkbedrijven, dependances van het leerbedrijf  binnen de deelnemende gemeentes en het afslanken van de staf zijn de maatregelen die we treffen.

 Postadres

Postbus 528
3300 AM Dordrecht

Neem contact op