Het Leerbedrijf van Drechtwerk biedt al jaren een werkplek aan zo’n 600 medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening. Als gevolg van een wetswijziging is de instroom van medewerkers vanuit deze wet gestopt. Als we niets anders zouden gaan doen zou daarmee ons bedrijf op termijn leeglopen door de uitstroom van medewerkers zonder dat daar nieuwe voor terug komen. Om deze werkplekken nog te kunnen blijven bieden zolang als alle zittende mensen nog werkzaam zijn, hebben we ingezet op verbreding van onze dienstverlening.

We gaan ook werk bieden aan andere doelgroepen, bijvoorbeeld vanuit de arbeidsmatige dagbesteding of toeleiding naar werk voor WAJONGERS of andere doelgroepen. Daarnaast zullen we ook andersoortige activiteiten gaan bieden dan regulier werk en diensten gaan leveren voor dagbesteding en zogenaamde participatieplekken waarin doelgroepen vooral activiteiten worden geboden gericht op sociale participatie. Al deze activiteiten sluiten aan bij de expertise die we al jaren lang in huis hebben. Ook sluit het mooi aan bij de ontwikkelingen in de regio vanuit bijvoorbeeld de participatiewet maar ook de ontwikkelingen en benodigde kostenreductie in de zorg.

 

Daarmee hopen we een onverminderde bijdrage te leveren aan begeleiding van mensen die dat nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen participeren in de samenleving en zelf nog meer dan voorheen met lokale en regionale partners daar samen vorm aan te geven.

 

Daarbij past een nieuwe naam, die de bredere lading beter dekt en die aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de participatiemaatschappij. Vanaf nu noemen we ons voormalige Leerbedrijf een Participatiebedrijf met de naam: DrechtStedenActief!

 

Ook vanuit DrechtStedenActief hopen we u nog vaak te ontmoeten.

Richard van VelzenPostadres

Postbus 528
3300 AM Dordrecht

Neem contact op