Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociaal/maatschappelijke beperking komen niet makkelijk op de gewone arbeidsmarkt terecht. Drechtwerk maakt het mogelijk dat ook zij aan de slag kunnen. In onze bedrijven zijn medewerkers afkomstig van verschillende doelgroepen actief zoals Wajong, WWB en Wet sociale werkvoorziening (Wsw), regelingen die sinds 2015 zijn opgenomen in de ParticIpatiewet. Uiteraard horen ook maatwerktrajecten tot de mogelijkheden.

Binnen de verschillende bedrijfsonderdelen biedt Drechtwerk haar medewerkers werkzaamheden in uiteenlopende functies waarvan de activiteiten zijn afgestemd op de individuele mogelijkheden. Hierbij kan sprake zijn van betaalde arbeid, dagbesteding, werken met loonkostensubsidie en/of met behoud van uitkering. Voor de medewerkers betekent dit het opdoen van arbeidsritme, werkervaring en een vak leren waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen worden vergroot. Daarnaast zijn er sociaal-maatschappelijke effecten. Er kunnen (weer) sociale contacten worden opgebouwd, de grip op het eigen bestaan neemt toe en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

De Wsw is sinds 2015 als afzonderlijke wet gesloten. Dit betekent dat sw-medewerkers in dienst van Drechtwerk weliswaar hun rechten behouden, maar dat instroom niet meer mogelijk is. Heeft u een indicatie voor de Wsw en stond u hiervoor op de wachtlijst dan valt u onder de Participatiewet. U kunt hiervoor terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De SDD bemiddelt u met voorrang naar een zogenaamde garantiebaan zodra die bij werkgevers beschikbaar zijn.Postadres

Postbus 528
3300 AM Dordrecht

Neem contact op